• Znajdź nas:

Informacje i newsy

Jedną z najbardziej popularnych metod nauki języka obcego, w tym języka angielskiego, jest tzw. Metoda Callana opracowana już w 1960 roku przez Robina Callana. Pozwala ona na szybką naukę mówienia w języku obcym. Metoda ta opiera się na konwersacjach prowadzonych w języku obcym. Początkowo, Metoda Callana powszechnie była stosowana w armii w celu szybkiej nauki języka mówionego przez żołnierzy.


Dziś w wielu szkołach językowych, w szczególności tych o prywatnym charakterze, uczy się języków obcych z zastosowaniem Metody Callana. W ten sposób można szybko nauczyć się w stopniu komunikatywnym posługiwać na przykład językiem angielskim.


Każda lekcja wygląda w podobny sposób. Kursanci są proszeni o posługiwanie się w czasie zajęć wyłącznie językiem angielskim, choć ich zasób słów i znajomość gramatyki języka angielskiego może pozostawiać wiele do życzenia. W toku konwersacji z wykwalifikowanym lektorem języka angielskiego, kursanci uczą się słownictwa angielskiego i posługiwania w sposób jak najbardziej swobodny językiem angielskim w mowie.


Najważniejsze jest tutaj szybkie udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez lektorów. Kursant nie ma czasu na zastanawianie się nad tym, czy poprawnie konstruuje zdanie i jak nazywają się poszczególne rzeczy i zjawiska w języku angielskim. Głównym założeniem jest używanie tylko języka angielskiego, bez podpowiedzi z języka polskiego udzielanej przez nauczyciela czy innych uczniów.


W Metodzie Callana nie są wykorzystywane żadne pisemne notatki. Kursant ma sobie przyswoić materiał z języka obcego w pamięci, bez posiłkowania się książkami i listą słówek obcych. Nauczyciel poprawia błędy w wypowiedziach uczniów. Gramatyki języka angielskiego jako tako nie uczy się w Metodzie Callana. Jej znajomość jest nabywana „przy okazji” umiejętności konwersowania w języku obcym. Można powiedzieć, że Metoda Callana opiera się na metody uczenia się mowy u dziecka, które powtarza zasłyszane słówka i buduje na ich podstawie zdania, posiłkując się wzorcami z otoczenia.

Partnerzy
  • Business English dla firm
  • Szkolenia z angielskiego dla firm
  • Kursy i szkolenia językowe dla firm
  • Biznes internetowy