Informacje i newsy

Czym są tłumaczenia symultaniczne?

Tłumaczenia w języku angielskim mogą być realizowane na szereg różnych sposobów. Jednym z typów tłumaczeń są tłumaczenia symultaniczne, czyli równoczesne tłumaczenia ustne. Najczęściej tego typu tłumaczenia są realizowane z wykorzystaniem specjalnej, dźwiękoszczelnej kabiny, w której znajduje się tłumacz i osoba, dla której tłumaczy się treść np. przemowy. Tłumacz w takim wypadku nie ma możliwości kontaktu z mówcą, a więc musi polegać wyłącznie na tym, co usłyszy i jak to samodzielnie zinterpretuje. Nie może on poprosić o powtórzenie treści mowy w języku angielskim, czy o ujęcie danej kwestii w inny, bardziej zrozumiały dla niego sposób. Stąd też osoby zajmujące się tłumaczeniami symultanicznymi doskonale muszą znać się na swojej pracy, aby móc w pełni właściwie tłumaczyć komunikaty.


Tłumacz musi wykonać trudną pracę podejmując się tłumaczenia symultanicznego, ponieważ w tym samym czasie musi słuchać komunikatów w języku angielskim, interpretować je, tłumaczyć je w głowie i jednocześnie przekazywać w języku polskim docelowemu odbiorcy. Sprawność tłumaczenia musi stać więc tutaj na bardzo wysokim poziomie. W tłumaczeniu symultanicznym nie ma czasu na wahanie czy poszukiwanie znaczenia poszczególnych słów. Osoba, która podejmuje się takiej pracy musi wykazywać wysoką odporność na stres, mieć refleks, doskonałą dykcję i podzielność uwagi, jako że w tym samym czasie musi dokonać kilku czynności.


W tłumaczeniach symultanicznych najczęściej komunikaty w języku angielskim są odsłuchiwane przez tłumacza za pomocą słuchawek, w których słyszy on komunikat w języku angielskim.


Tłumaczenia równoczesne, nazywane symultanicznymi, bardzo często znajdują zastosowanie w polityce, biznesie i we wszelkiego rodzaju konferencjach międzynarodowych. Język rozmówcy nie jest dzięki temu żadną przeszkodą do prowadzenia efektywnych rozmów. Tłumaczenia symultaniczne z języka angielskiego są jednymi z najtrudniejszych tłumaczeń, jakich podejmują się osoby znające ten język obcy w stopniu profesjonalnym.

Partnerzy
  • Business English dla firm
  • Szkolenia z angielskiego dla firm
  • Kursy i szkolenia językowe dla firm
  • Biznes internetowy